Mladinc, ki je odprt za nove ideje🌞

☀️

Postani
prostovoljec

Prostovoljci pomagamo mladim, organiziramo pomoč pri učenju. Dobrodošle so tudi tvoje ideje, kaj bi se v mladinskem centru dogajalo, delalo in skupaj bomo to izpeljali. V okviru programa se tu dogajajo koncerti,  plesni, filmski dogodki, …

Postani
član

POSTANI ČLAN AIA – Mladinskega centra Mengeš in se udeležuj naših rednih dejavnosti.

PROSTOR ZA DRUŽENJE

Prostor, kjer se družijo mladi, kjer se počutiš dobro. Sem lahko prideš po faksu oziroma po pouku.

POMAGAMO

Prostovoljci pomagamo mladim – organiziramo pomoč pri učenju. Lahko prideš po pomoč tudi, če imaš kakršne koli druge probleme (smo varna točka).

IZOBRAŽUJEMO IN SVETUJEMO

Priključi se preko zooma in prisluhni našim predavateljem ali pa se sam preizkusi kot predavatelj, izvajalec delavnice ali kot mladinski delavec na drugih področjih. Tu smo, da ti pomagamo in ti svetujemo.

ZABAVAMO

V okviru programa se tu dogajajo koncerti,  plesni, filmski dogodki, družabne igre, predstave, izmenjevalnice, športni turnirji, tabori…

DOGODKI

18 septembra 2024

ČUSTVENA INTELIGENCA

Se ti kdaj dogaja, da odpreš vrata hladilnika, pa še sem ne veš, kaj točno bi ...

17:00
Več
No event found!

Društvo AIA – Mladinski center Mengeš
Slovenska c. 28
1234 Mengeš

Številka dokumenta: 34-18/2023

STROŠKOVO MESTO: 63 LAS – Tokovi prihodnosti


Mengeš, 28. 02. 2023

JAVNO POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO DELAVNICE

Za potrebe projekta Tokovi prihodnosti – Iz spominov neokrnjenih rek z mladimi ustvarjamo prihodnost skupnih tokov, ki ga izvajamo v okviru razpisa Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« v letu 2019, financiranega s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, vas vabimo k oddaji ponudbe za pripravo in izvedbo delavnice na javnem dogodku na temo zelenih sprememb z naslovom:

ZELENE SPREMEMBE – PREDELOVALNICA OBLAČIL.

Javni dogodek se bo izvedel v soboto, 18. 03. 2023, v času od 15.00 do 19.30. Na dogodku se bodo dogajale naslednje aktivnosti:

*delavnica predelave oblačil
*pogovor o škodljivih vplivih hitre mode

Javni dogodek bo potekal v glavnem prostoru AIA – Mladinskega centra Mengeš, na naslovu
Slovenska c. 28, Mengeš.

Od ponudnika pričakujemo:
– pripravo in izvedbo delavnice
predelave oblačil
– sodelovanje v pogovoru
o škodljivih vplivih hitre mode

Pri pripravi in izvedbi delavnice pričakujemo:
Pripravo in izvedbo delavnice, s katero bodo udeleženci pridobili nove veščine in znanja, hkrati pa jih bo spodbudila, da prispevajo k trajnostnemu razvoju. Delavnica naj bo praktično naravnana – praktični prikaz predelave oblačil in naj bo sestavljena iz treh delov: interaktivne delavnice pridobivanja materiala iz starih oblačil, interaktivne delavnice za prikaz izdelave različnih trajnostnih izdelkov iz tega materiala, izdelave trajnostne embalaže (npr. vrečke) za shranjevanje izdelkov. Od izvajalca pričakujemo, da bo udeležence spodbujal k aktivni udeležbi na delavnici. Pričakujmo približno med 10 do 20 udeležencev.

Prosimo vas, da nam do vključno 07.03.2023 do 12.00, na e-mail drustvo.aia@gmail.com pošljete ponudbo v skladu s tem javnim povabilom.

Ponudba mora vsebovati vse zahtevane elemente uradne ponudbe, vključno s podpisom in žigom, če ste pravna oseba in ga uporabljate. Priložiti morate priloge za dokazovanje izpolnjevanja pogojev oziroma opise in reference. V primeru, da podajate ponudbo kot pravna oseba, v ponudbi navedite ali ste davčni zavezanec. V pimeru, da oddajate ponudo kot fizična oseba, navedite vaš zaposlitveni status (zaposlen za polni delovni čas, zaposlen za krajši delovni čas …..ur, nezposlen, študent, upokojenec,…).

Ponudbena cena mora biti končna in mora vsebovati vse stroške, popuste in davščine.

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najugodnejša cena, s pogojem izpolnjevanja zahtevanih pogojev iz tega povabila.

V kolikor bo vaša ponudba pravočasna, primerna in izbrana kot najugodnejša, vas o tem obvestimo do 08.03.2023 do 24.00 in vam pošljemo naročilnico ali avtorsko pogodbo (če ste fizična oseba).

Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski številki: 070-732-070 (Blanka Tomišič)

Društvo AIA – Mladinski center Mengeš
Slovenska c. 28
1234 Mengeš

Mengeš, 13. 01. 2023

JAVNO POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO DELAVNICE

Za potrebe projekta Tokovi prihodnosti – Iz spominov neokrnjenih rek z mladimi ustvarjamo prihodnost skupnih tokov, ki ga izvajamo v okviru razpisa Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« v letu 2019, financiranega s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, vas vabimo k oddaji ponudbe za pripravo in izvedbo delavnice na javnem dogodku na temo zaposlovanja z naslovom:

IZZIVI ŽENSK IN MLADIH V ZELENI POLITIKI.

Javni dogodek se bo izvedel v ponedeljek, 23. 01. 2023 in bo trajal od 17.00 do 19.00, po naslednjem programu:
• Delavnica: UMETNOST JAVNEGA NASTOPANJA (premagaj strah in tremo), ob 17.00,
• Okrogla miza: IZZIVI ŽENSK IN MLADIH V ZELENI POLITIKI, ob 18.00.

Od ponudnika pričakujemo:
– pripravo in izvedbo delavnice UMETNOST JAVNEGA NASTOPANJA (premagaj strah in tremo)
– sodelovanje na okrogli mizi na temo IZZIVI ŽENSK IN MLADIH V ZELENI POLITIKI

Pri pripravi in izvedbi delavnice pričakujemo:

Pripravo interaktivnega predavanja na temo javnega nastopanja in kako premagati strah in tremo: kako v javnosti nastopati odločno, prepričljivo in sproščeno ter pritegniti pozornost poslušalcev; kakšni so triki in skrivnosti dobrega nastopa in kako se na nastop pripravljajo profesionalci, politiki,…; kako že na začetku pritegniti pozornost in obdržati njihovo pozornost do konca nastopa; kako začeti in končati; kako si pomagati v primeru strahu in treme pred nastopom,….

Interaktivno predavanje naj bo praktično naravnano, z navedbo praktičnih primerov iz obravnavanega področja (javno nastopanje, nastopanje politikov,…). Predavatelj naj pripravi kratko pp predstavitev, ki jo bomo posredovali udeležencem delavnice po zaključku dogodka. Pogoj je, da ima predavatelj ustrezno izobrazbo in praktične izkušnje z zahtevanega tematskega področja (vsaj 3 leta).
Prosimo vas, da nam do vključno 19.01.2023 do 12.00, na e-mail drustvo.aia@gmail.com pošljete ponudbo v skladu s tem javnim povabilom.

Ponudba mora vsebovati vse zahtevane elemente uradne ponudbe, vključno s podpisom in žigom, če ste pravna oseba in ga uporabljate. Priložiti morate priloge za dokazovanje izpolnjevanja pogojev oz. opise in reference. V primeru, da podajate ponudbo kot pravna oseba, v ponudbi navedite ali ste davčni zavezanec. V pimeru, da oddajate ponudo kot fizična oseba, navedite vaš zaposlitveni status (zaposlen za polni delovni čas, zaposlen za krajši delovni čas …..ur, nezposlen, študent, upokojenec,…).

Ponudbena cena mora biti končna in mora vsebovati vse stroške, popuste in davščine.

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najugodnejša cena, s pogojem izpolnjevanja zahtevanih pogojev iz tega povabila.

V kolikor bo vaša ponudba pravočasna, primerna in izbrana kot najugodnejša, vas o tem obvestimo do 19.01.2023 do 24.00 in vam pošljemo naročilnico ali avtorsko pogodbo (če ste fizična oseba).

Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski številki: 070-732-070 (Blanka Tomišič)

Društvo AIA – Mladinski center Mengeš
Slovenska c. 28
1234 Mengeš

Mengeš, 7.10.2022

JAVNO POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO DELAVNICE


Za potrebe projekta Tokovi prihodnosti – Iz spominov neokrnjenih rek z mladimi ustvarjamo prihodnost skupnih tokov, ki ga izvajamo v okviru razpisa Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« v letu 2019, financiranega s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, vas vabimo k oddaji ponudbe za pripravo in izvedbo delavnice na javnem dogodku na temo zaposlovanja z naslovom:
IZZIVI MLADIH IN ŽENSK NA TRGU DELA.

Javni dogodek se bo izvedel v torek, 25. 10. 2022 in bo trajal od 17.00 do 19.00, po naslednjem programu:
Delavnica: SPOZNAJ SAMEGA SEBE IN SI POVEČAJ ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI, ob 17.00,
• Okrogla miza: DISKRIMINACIJA ŽENSK IN MLADIH PRI ZAPOSLOVANJU, ob 18.00.


Od ponudnika pričakujemo:
– pripravo in izvedbo delavnice SPOZNAJ SAMEGA SEBE IN SI POVEČAJ ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
– sodelovanje v okrogli mizi na temo DISKRIMINACIJA ŽENSK IN MLADIH PRI ZAPOSLOVANJU

Pri pripravi in izvedbi delavnice pričakujemo:
Pripravo delavnice na podlagi persolog osebnostnega modela – DISK: spoznavanje osnovnih štiri skupin vedenjskih tipov, s pomočjo katerih bodo udeleženci prišli do spoznanj o sebi, kako lahko izkoristijo svoj potencial v določenih poklicih, na delovnih mestih oz. na karierni poti. Predavanje naj bo praktično naravnano in naj bo usmerjeno tudi k spoznavanju naravovarstvenih poklicev. Predavatelj naj pripravi kratko pp predstavitev, ki jo bomo posredovali udeležencem delavnice po zaključku dogodka. Pogoj je, da ima predavatelj ustrezno izobrazbo in da je usposobljen za delo z orodjem persolog osebnostni model – DISK in da ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj na tem področju (priložite ustrezna dokazila oziroma opise).

Prosimo vas, da nam do vključno 14.10.2022, do 12.00 na e-mail drustvo.aia@gmail.com pošljete ponudbo v skladu s tem javnim povabilom.

Ponudba mora vsebovati vse zahtevane elemente uradne ponudbe, vključno s podpisom in žigom. Priložiti morate zahtevane priloge za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. V primeru, da podajate ponudbo kot pravna oseba, v ponudbi navedite ali ste davčni zavezanec. Ponudbena cena mora biti končna in vsebovati vse stroške, popuste in davščine.

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najugodnejša cena, s pogojem izpolnjevanja zahtevanih pogojev iz tega povabila.

V kolikor bo vaša ponudba pravočasna, primerna in izbrana kot najugodnejša, vas o tem obvestimo do 18.10.2022 do 24.00 in vam pošljemo naročilnico.

Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski številki: 070-732-070 (Blanka Tomšič)