EVROPSKI PROJEKTI

AKTUALNI PROJEKTI

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA, sofinanciranega v okviru programa Erasmus+, KA220 – Cooperation partnerships in youth: PROJEKT SCALEUPCYCLING

Naslov projekta: ScaleUpCycling – Youth competence development on reuse and upcycling (ScaleUpCycling – Razvoj kompetenc mladih na področju ponovne uporabe in recikliranja)

Partnerji v projektu:

 • Ciper: Anaptyxiaki Etaireia Lefkosias (Anel) Itd.,
 • Španija: Formacion para el Desarrollo e Insercion, Sociedad Limitada,
 • Bolgarija: Vyara Foundation,
 • Bolgarija: NGPI “Tryavna school”,
 • Madžarska: KDRIÜ Középdunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft,
 • Slovenija: Društvo AIA, Mladinski center Mengeš.

Trajanje projekta: April 2022 -> Julij 2024

Med prioritete projekta sodita okolje in boj proti podnebnim spremembam. V navezavi z omenjenimi prioritetami so smernice projekta spodbujanje aktivnega državljanstva, iniciativnosti mladih in mladinskega podjetništva, vključno s socialnim podjetništvom ter povečanjem kakovosti, inovativnosti in priznavanja mladinskega dela.

Zastavljeni cilji projekta so:

 • Izdelava digitalne platforme kot interaktivnega okvira za sodelovanje in razvoj spretnosti (skupni prostor za redno sodelovanje in mreženje mladih)
 • Izdelava E-učnega digitalnega načrta za ekosistem ponovne uporabe in recikliranja (orodja in vsebine za izboljšanje njihovega strokovnega znanja in spretnosti o ponovni uporabi in recikliranja)
 • Oblikovanje skupnosti s pomočjo modulov (usposabljanje o recikliranju in ponovni uporabi)
 • Deljenje rezultatov projekta na mednarodni ravni onkraj projekta

Poleg tega bo vsak vključen partner (organizacija) organiziral ”multiplier event”, na katerem se bo mladim med 15 in 29 letom predstavila digitalna platforma, rezultate projekta ter se poudarilo pomen spodbujanja in pospeševanja ponovne uporabe in recikliranja med mladimi.

ScaleUPcycling Newsletter

ScaleUPcycling Newsletter 2

TOKOVI PRIHODNOSTI

Opis projekta Tokovi prihodnosti

Cilj projektna so nam ozaveščeni in aktivni mladi.

Društvo AIA – Mladinski center Mengeš sodeluje z Zavodom REVIVO, ki je vodilni partner pri projektu.

Cilj projekta Tokovi prihodnosti:

Cilj projekta so nam ozaveščeni in aktivni mladi, ki medsebojno sodelujejo in spoštujejo naravo in njene vire. Naredili bomo nov korak naprej v zavesti ljudi, da ohranjanje narave ni naloga peščice strokovnjakov, temveč odgovornost vsakega posameznika.

Aktivnosti v projektu Tokovi prihodnosti
Skupaj z vami bomo pripravili razstavo o najpomembnejših rekah porečja Kamniške Bistrice in spoznali kako so se reke spreminjale v zadnjih 200 letih in kaj so bili razlogi, da je prišlo do takšnih sprememb. Vključili bomo zgodbe, fotografije in misli lokalnih prebivalcev ter razstavo prilagodili območju kjer bo razstava potekala. Številne informacije bodo iz razstav bodo zbrane v Katalogu razstave.
Tekom projekta bomo organizirali 5 delavnic, kjer bodo glavne teme:

 • – zaposlitev žensk – nekoč in danes;
 • – boj žensk za naravo;
 • – mladi, ki zahtevajo bolj trajnostno upravljanje narave in voda v Mengšu;
 • – delovanje žensk v lokalni politiki
 • – o zelenih spremembah za boljši jutri.

Poskrbeli bomo za nepozaben enodnevni dogodek, poznan kot EkoReka, na katerem boste našli nekaj prav vsi:

 • – zanimivo okroglo mizo;
 • – Ribji poligon za otroke;
 • – Naravoslovne delavnice;
 • – Projekcijo filma na temo rek;
 • – In še in še…

Poskrbeli bomo tudi za naše najmlajše, saj bomo prevedli otroško knjigo o jegulji Ann. Z zgodbo bomo otrokom predstavili sicer zapleten in tudi v znanstvenih krogih skrivnosten razvojni krog jegulj.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU
 

Tokovi prihodnosti – s pogledom v preteklost
Slovenske reke imajo danes povsem drugo podobo kot so jo imele v preteklosti. Na njihov današnji izgled vpliva naše življenje ob rekah, kot tudi dejavnost reke same. Za veliko sprememb smo krivi ljudje z različnimi posegi in idejo, da reke ukrotimo. Generacije pred nami pa so z rekami znale živeti, zato je bilo življenje ob rekah zelo drugačno od današnjega.
Ljudje smo vse bolj ozaveščeni o pomenu rek in v Zavodu Revivo si želimo obuditi miselnost, da so reke tudi dragocen vir življenja. Nekateri se boste spomnili dogodka EkoReka v Mengšu, naravoslovnih delavnic, predstavitve vodomernih naprav FreeStation, filma Pšata – tok življenja itd. Letos načrtujemo nove aktivnosti s projektom »Tokovi prihodnosti«, kjer bomo združili moči Zavod REVIVO in AIA – Mladinski center Mengeš. V tem projektu želimo, poleg ostalih aktivnosti, o katerih vas bomo obveščali, predstaviti lokalne reke skozi zgodovino. Preslikati želimo čas izpred 200 let, dogodke v tistem času, kako so naši predniki živeli z njimi in kako danes z njimi živimo mi. V Galeriji Domžale bomo maja na Svetovni dan rib selivk (World Fish Migration Day), odprli prvo od osmih potujočih razstav s tematiko naših okoliških rek. Vabimo vas, da se vključite v pripravo razstave. Iščemo pomoč pri slikovnem materialu, torej da nam posredujete fotografije, ki so bile posnete ob lokalnih rekah in potokih. Dobrodošel je vsakršen slikovni prikaz, ki odslikava življenje, biotsko raznovrstnost, delo in dogodke ob rekah v preteklosti. Iščemo pa tudi spomine in družinske zgodbe ali prigode povezane s temi rekami. Pa naj bo to brskanje po tolmunih za ribami, lovljenje rakov po strugah, padec s kolesa v reko ali prvi poljub. Material bomo hvaležno in smiselno vključili v razstavo. Ob poslanem materialu nam prosim pripišete kdaj (vsaj letnica ali obdobje) in na kateri lokalni reki ali potoku je dogodek/zgodba/fotografija nastala. Pripišite tudi avtorja ali lastnika slikovnega gradiva, da ga bomo lahko ta podatek na razstavi navedli. Vsako dodatno pojasnilo po vaši presoji je dobrodošlo. Razstavo z vašimi fotografijami si boste lahko ogledali v občinah Domžale, Trzin, Mengeš, Komenda in Vodice. O natančnih datumih in lokacijah vas še obvestimo.

 

 

 

 

Material in informacije zbiramo do petka, 15. aprila. V popoldanskem času lahko pustite gradivo v AIA – Mladinskem centru Mengeš na Slovenski cesti 28 ali v Knjižnici Mengeš (Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš) oziroma nam ga (v elektronski ali fizični obliki) posredujte na eva.horvat@ozivimo.si ali z navadno pošto na naslov Zavod REVIVO, Staretova ulica 1, 1230 Dob.

Ne pozabite pustiti tudi svojih kontaktnih podatkov, da vam bomo vaše originale, s skrbnim ravnanjem, po reprodukciji lahko vrnili. Sodelujte pri skupnem spoznavanju naših rek.

Dodatne informacije dobite na številki 070 732 070 (Blanka Tomšič) ali 041 419 408 (Eva Horvat).

Povezave na spletne strani:

ozivimo.si/Tokovi
evreka.si/aktivnosti

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Zavod REVIVO in AIA – Mladinski center Mengeš. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

IZZIVI MLADIH IN ŽENSK NA TRGU DELA

V okviru projekta Tokovi prihodnosti, ki ga izvajamo v okviru »LAS Za mesto in vas« in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Zavoda REVIVO in AIA – Mladinskega centra Mengeš, smo 25. oktobra v AIA – Mladinskem centru Mengeš organizirali dogodek Izzivi mladih in žensk na trgu dela. Razdeljen je bil na dva dela: delavnica Spoznaj samega sebe in si povečaj zaposlitvene možnosti ter okrogla miza na temo Izzivi mladih in žensk pri zaposlovanju.
 

Interaktivno predavanje je vodila Andreja Glavač, ki nam je s pomočjo Persolog osebnostnega modela predstavila osnovne štiri skupine vedenjskih tipov. »Spoznavanje osebnostnih lastnosti je odličen korak k ozaveščanju prednosti, kar je seveda pomembno pri osebnem in poslovnem uspehu in v veliko pomoč, ko se odločamo o poklicni karieri ali ko iščemo področje svojih talentov«.

V drugem delu je sledila okrogla miza o tem, s kakšnimi izzivi se srečujejo ženske in mladi pri pri zaposlovanju in gradnji kariere. Sodelovale so: Andreja Glavač, univ. dipl. ekon., dr. Polona Pengal, univ. dipl. biol., Jožica Sambol, prof. biol. in kem., Laura Vuga, mag. bioteh., Maja Dacar, mag. prof. biol. in gosp. in Mateja Nose Marolt, univ. dipl. biol., Sabina Leben, Sindikat Mladi plus, Brina Jeretina, Mladi za podnebno pravičnost, moderatorka Tea Vuga, dipl.soc.del.

Na dogodku se nam je pridružil tudi podžupan Bogo Ropotar, ki je z nami podelil svoje izkušnje in mlade pozval, naj s problematiko, s katero se srečujejo, odločno in bolj široko obvestijo javnost.

Mladi in odrasle ženske predstavljamo šibkejše in večkrat neenako obravnavane družbene skupine. Manj žensk je na vodilnih položajih in večji delež na slabše plačanih delovnih mestih. Prevzemamo tudi več zaposlitev s krajšim delovnim časom. Kljub široki paleti služb, ki se nam ponujajo, se mladi na trgu dela redno spopadamo z različnimi izzivi, tudi s prisilnim prekarstvom. V dialogu smo uspeli prisluhniti več perspektivam, izkušnjam in spoznanjem. Naslovile smo tematike kot maskulinizacijo položajev pomoči, neenako obravnavo žensk v znanosti, izkoriščanje mladih pri zaposlovanju, spolne kvote, pogled mladih na družbene in okoljske probleme in družini prijazna podjetja.

Nekaj misli:

»Bodimo odprti in vključujoči, spoštujmo različnost in drug drugega ter te vrednote živimo, širimo naprej in pri nijh vztrajajmo.« Polona Pengal, Zavod Revivo

»Ženske delujemo v vseh segmentih naše družbe. Torej ni z nami nič “narobe“. Narobe pa je z družbo, ki misli, da je z nami nekaj “narobe“. Biti všečna in prilagodljiva, čedalje bolj konservativni družbi, nikakor ni v domeni današnje ženske. Na potezi, v smislu spreminjanja odnosa do današnje ženske, je torej družba.« Jožica Sambol, upokojena profesorica

»Drznemu pripada svet, tega sem se vedno držala. Kdor ne poskusi preseči ozkih meja njemu prvotno danega obzorja, kdor se nikoli ne spusti v globine življenja in nikoli ne zapusti zemlje, da bi v duhu zalebdel v višjih in čistejših sferah… ta je resda tudi živel, toda le kot sviloprejka v svojem kokonu.« Andreja Glavač, Cene Štupar – CILJ (po Alma M. Karlin)

Če si želite ogledati posnetek okrogle mize pa lepo vabljeni na naš Youtube kanalu: https://www.youtube.com/channel/UCaCp8lYS8zoPUrlYBrTE8AQ

Želimo si, da bi ta okrogla miza spodbudila podobna povezovanja. Ostanite konstruktivno kritični. Le skupaj, počasi, a vztrajno lahko sooblikujemo bolj ozaveščeno, vključujočo, podpirajočo in ozaveščeno družbo.

Okrogla miza IZZIVI ŽENSK IN MLADIH V ZELENI POLITIKI, 23.1.2023, projekt Tokovi prihodnosti (LAS Za mesto in vas, projekt sofinanciran iz ERR): https://www.youtube.com/watch?v=AH8h2qb4x60

ŽE IZVEDENI PROJEKTI

Ray zaposlitveni portal

Projekt RAY zaposlitveni portal je sofinanciran iz programa Erasmus+ in bo trajal dve leti, od oktobra 2018 do septembra 2020. Partnerji v projektu so: vodilni partner  Vyara Foundation iz Bolgarije, CESIE iz Italije, Agrupamento de Escolas de Silves iz Portugalske in Društvo AIA- Mladinski center Mengeš iz Slovenije. V času projekta bomo ustvarili lokalno zaposlitveno mrežo – portal za zaposlovanje, ki   bo brezplačen tako za iskalce zaposlitve kot za zaposlovalce. Portal bo nudil tudi e-izobraževanja s 4 moduli – Moj RAY profil, Moj karierni načrt, Moj zaposlitveni intervju in Moji Europass dokumenti, ki bodo mladim v podporo pri iskanju zaposlitve in razvoju bodoče kariere.

Link do spletne strani: RAY Zaposlitveni portal | Glasilo 2 (rabotilnik.com)

Projekt za vas, podjetniki

Znotraj projekta se je v februarju in marcu 2021 odvilo 6 podjetniških zajtrkov, s katerimi so »virtualno« gostovali v vseh 6 občinah LAS »lunice«: Domžalah, Mengšu, Trzinu, Komendi, Medvodah in Vodicah. Na vseh zajtrkih so gostili župane občin in skupno 18 gostov, uglednih podjetnikov in strokovnjakov z različnih področij, ki so prepoznani v lokalnem okolju in širom Slovenije.

V pogovorih so poudarek dajali predvsem na trende in obvladovanje trenutne gospodarske situacije, ki pa so lahko ključna prednost, v kolikor razmišljamo podjetniško, saj prinaša številne priložnosti za rast in razvoj naših organizacij.

Link do spletne strani: https://www.mojaobcina.si/menges/novice/evropski-projekti/projekt-za-vas-podjetniki-se-je-uspesno-zakljucil.html

 

Projekt Krekovo središče 2